Модель (модификация) Р-5ССС
Подразделение
1. Escuadrilla de Vuelo Nocturno
Дополнительная информация
1938 г.
Художник: © Z.Vālka.
Источник: «HPM. Historie a plastikové modelářstvi» #03 2006. Měsičnik pro záemce o letectvi, pozemni bojovou techniku a válečné lod’stvo. ISSN: 1210-1427.
Обновление 08.02.2010